کانال تلگرام سنگفرش سپاهان

جدیدترین محصولات


 

پرفروش ترین محصولات


 

جدول طرح ساده

 ابعاد (Cm) 50X35
 ضخامت (Cm) 10
وزن هر عدد(Kg) 35

جدول طرح آبشاری

 ابعاد (Cm) 45X40
ضخامت 6
وزن هر عدد (Kg) 20

جدول طرح پرده ای

 ابعاد (Cm) 45X40
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر عدد(Kg) 20

جدول طرح کنگره

 ابعاد (Cm) 45X30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر عدد(Kg) 20

جدول طرح آجری

 ابعاد (Cm) 50X30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر عدد(Kg) 20

جدول طرح فروهر

 ابعاد (Cm) 45X30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر عدد(Kg) 20

جدول طرح هخامنشی

 ابعاد (Cm) 50X35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر عدد(Kg) 20

جدول طرح نیلوفر

 ابعاد (Cm) 45X30
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر عدد(Kg) 15

جدول طرح سه گل

 ابعاد (Cm) 40X30
 ضخامت (Cm) 4
وزن هر عدد(Kg) 15