کانال تلگرام سنگفرش سپاهان

 سنگفرش طرح ستاره

طرح ستاره


مشخصات ظاهری

طرح ستاره
ابعاد (Cm) 40X40

 

ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
رنگ های قابل اجرا


 مشخصات فنی

  استاندارد ملی سنگ فرش سپاهان
استحکام خمشی X>=5 7
مقاومت سایشی X=<5  12
درصد جذب آب وزنی X=<8  5

متراژ قابل بارگیری

  ضخامت سانتی متر نیسان ایسوزو تک ده چرخ تریلی
2.5 60  100 200 280 430
3 40  80 160 240 355

 


 نمونه اجرا شده طرح ستاره سنگفرش سپاهان

 نمونه اجرا شده طرح ستاره سنگفرش سپاهان