کانال تلگرام سنگفرش سپاهان

سنگفرش طرح الستان

طرح الستان


مشخصات ظاهری 

ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25

 

ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90
رنگ های قابل اجرا

مشخصات فنی 

  استاندارد ملی سنگ فرش سپاهان
استحکام خمشی X>=5 7
مقاومت سایشی X=<5  12
درصد جذب آب وزنی X=<8  5

متراژ قابل بارگیری 

ضخامت سانتی متر نیسان ایسوزو تک ده چرخ تریلی
2.5 60 100 200 280 430
3 40 80 160 240 355
3.5 40 70 135 200 305
4 35 60 115 170 265

 


نمونه اجرا شده طرح الستان سنگفرش سپاهان