کانال تلگرام سنگفرش سپاهان
مقاومت سنگ مصنوعی

در ادامه می‌خواهیم برخی از آزمایش ها که بر روی سنگ مصنوعی انجام شده و استحکام بالای این سنگ را نشان می‌دهد برای شما بیان کنیم.

مقاومت فشاری سنگ مصنوعی در آزمایش ها بین ۸۰۰ – ۱۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی سنجیده شده است.

مقاومت کششی سنگ مصنوعی حدود ۱۵۰ کیلوگرم می‌باشد.

مقاومت خمشی در دستگاه انحنا  بین ۱۵۰ – ۲۰۰ کیلوگرم تعیین گردیده است.

مقاومت در برابر سرما تا -۵۰ درجه سانتی‌گراد تعیین گردیده است.

این تنها چند نمونه از آزمایش ها بر روی سنگ مصنوعی می‌باشد که با مقایسه نتایج آنها با سنگ طبیعی می‌توان به برتری سنگ مصنوعی پی برد.