رزین چیست؟

/
رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرای…