نكات مهم در توليد سنگ مصنوعي سمنت پلاست

برخي از تجربيات شركت سنگفرش سپاهان در زمينه توليد سنگ مصنوعي سمنت پلاست

با کم کردن آب همراه با ثابت نگهداشتن کار پذیری (با در نظر گرفتن مقدار مناسب رزين مخصوص توليد سنگ مصنوعي و نسبت آب به سيمان در مخلوط) مي‌توان بطور محسوسی مقاومت مکانیکی سنگ مصنوعي را افزایش داده ، خطر جداشدگی دانه ها را کم و یکنواختی و تراکم مخلوط را بهبود بخشيد.
مقدار واقعی کاهش آب بستگی به مقدار سیمان، نوع مصالح سنگی، پوزولانها، ميزان حباب هوا و شرایط محیطی دارد. بنابراین ساختن مخلوط های آزمایشی برای بررسی و رسیدن به خواص بهینه و مطلوب و در ضمن اطمینان از عدم وجود عوارض جانبی نامطلوب مانند جداشدگی دانه ها، آب‌آوری (Bleeding) و کاهش کارپذیری با زمان (یا کم شدن اسلامپ) و… ضروری است.
مقاومت سنگهاي مصنوعي با نسبت آب به سيمان مخلوط نسبت معكوس دارد. به عبارت ديگر با كاهش نسبت آب به سيمان مقاومت سنگهاي توليدي بيشتر مي‌گردد. از طرف ديگر با كاهش نسبت آب به سيمان كار پذيري مخلوط كاهش مي‌يابد.
بدليل حرارت ايجاد شده از واكنشهاي شيميايي در حين سخت شدن مخلوط در قالب ، قالب كامپوزيت دچار اعوجاج مي‌گردد (تاب بر داشتن قالب). لذا لازم است قالبها بدون سربار رها نشوند.
توجه به عمل آوري (Curing) در زمانهاي اوليه توليد سنگ مصنوعي بسيار اهميت دارد.
بدليل پايين بودن جذب آب سنگهاي مصنوعي سمنت پلاست استفاده از شن نخودي در سطح پشت سنگ توصيه مي‌شود. در سنگهاي مورد استفاده در نما مي‌بايست اسكوپ به تعداد مناسب نصب گردد.
جهت انبار سنگهاي توليد شده بايد تمهيدات خاصي بكار برد (بويژه در مورد سنگهاي تازه خارج شده از قالب بدليل پايين بودن مقاومت سنگها در روزهاي اوليه). عدم توجه به اين امر باعث ايجاد ترك در سنگها خواهد شد.
خشك شدن سريع سنگهاي توليد شده باعث ترد شدن و ايجاد تركهاي موئي در سنگ مي‌گردد.
قالبهاي لاستيكي در مقايسه با قالبهاي كامپوزيت از طول عمر بيشتري برخوردار مي‌باشد ليكن هزينه اوليه آن بيشتر است.
در ميز ويبره كه تنها ارتعاش عمودي دارد، سنگ توليد شده با قالب لاستيكي داري حفره مي‌باشد. در برخي موارد ميتوان با نيمه پر كردن قالب لاستيكي و سپس ويبره نمودن آن از ايجاد حفرات در سطح سنگ جلوگيري نمود.
استفاده بيش از حد مجاز از رزين مخصوص توليد سنگ مصنوعي باعث كاهش مقاومت سنگهاي توليد شده مي‌گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به گفتگو ملحق بشید ؟
در صورت تمایل همکاری کنید !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *