میکسر – میزویبره تولید سنگ مصنوعی مرمر گرانیت – مشابه کورین

مشخصات فنی میکسر و میز ویبره و قیمت خط تولید مرمر گرانیت مصنوعی cultured marble به شر ذیل می باشد:

 

نام دستگاه / مدل شرح و مشخصات فنی قیمت / تومان
میکسر تولید مرمر گرانیت مصنوعی با ظرفیت ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم با روش میکس از بالا الکتروموتور ۳ اسب سه فاز ( و یا ۴ اسب تکفاز در صورت نداشتن برق سه فاز- با افزایش قیمت) سفارشي ترکیه ( موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه – و یا به درخواست مشتری موتوژن ) با گیربکس شاکرین کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۱۰۰-۲۰۰ کیلوگرمی ، بهمراه دو عدد پاتیل متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، چرخ ۸ ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۶ ميليمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۴ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص – خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۱۵۰ کیلوگرم ( ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری )

 

استعلام از طریق تلگرام
میکسر تولید سنگ مرمریت گرانیت با ظرفیت ۱۵۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم با روش میکس از بالا  

الکتروموتور ۵/۵ اسب سه فاز سفارشي ترکیه ( موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه – و یا به درخواست مشتری موتوژن ) با گیربکس شاکرین کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۱۰۰-۲۰۰ کیلوگرمی ، بهمراه دو عدد پاتیل متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، چرخ ۸ ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۶ ميليمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۴ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص – خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۲۰۰ کیلوگرم ( ۱۵۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری )

 

 
میکسر تولید سنگ مرمریت گرانیت با ظرفیت ۲۰۰ الی ۳۵۰ کیلوگرم با روش میکس از بالا

cultured marble G3

 

الکتروموتور ۷/۵ اسب ( ۵/۵ کیلووات ) سه فاز سفارشي ترکیه ( موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه – و یا به درخواست مشتری موتوژن ) با گیربکس شاکرین کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۲۰۰-۴۰۰ کیلوگرمی ، بهمراه دو عدد پاتیل متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، چرخ ۸ ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۶ ميليمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۴ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص – خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۲۵۰ کیلوگرم ( ۲۰۰ الی ۳۵۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری )

 

 
میکسر تولید سنگ مرمریت گرانیت با ظرفیت ۳۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم با روش میکس از بالا

cultured marble G4

 

الکتروموتور ۱۰ اسب ( ۷/۵ کیلووات ) سه فاز سفارشي ترکیه ( موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه – و یا به درخواست مشتری موتوژن ) با گیربکس شاکرین کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۴۰۰-۶۰۰ کیلوگرمی ، بهمراه دو عدد پاتیل متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، چرخ ۸ ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۴۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۸ ميليمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۶ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص – خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۳۵۰ کیلوگرم ( ۳۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری )

 

 
میکسر تولید سنگ مرمریت گرانیت با ظرفیت ۴۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم با روش میکس از بالا

cultured marble G5

 

الکتروموتور ۱۵ اسب ( ۱۱ کیلووات ) سه فاز سفارشي ترکیه ( موتور ایلماز ، یا گاماک ترکیه – و یا به درخواست مشتری موتوژن ) با گیربکس شاکرین کاملا سفارشی با قدرت بالا و ۴۰-۶۰ دور در دقیقه جهت چرخش پره میکسر ، با پره مخصوص با ورق مقاوم در برابر سایش ، با یک الکتروموتور وینچ مخصوص جهت جابجایی پره و موتور به بالا و پایین جهت خروج پاتیل مواد با دکمه های بالا و پایین فشاری ۶۰۰-۸۰۰ کیلوگرمی ، بهمراه دو عدد پاتیل متصل به گاری مخصوص چرخ دار ، دو متحرک و دو ثابت ، با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم با ضخامت ورق کف ۸ ميليمتر و ضخامت ورق دیواره میکسر ۶ میلیمتر ، با استراکچر مخصوص – خروج مواد بصورت دستی از بالای پاتیل ، قابلیت حمل دستگاه و تخلیط اسمی مواد با وزن ۵۰۰ کیلوگرم ( ۴۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم با توجه به نوع مواد معدنی و فرمولاسیون تولید و درصد مواد پلیمری )

 

 
میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی ، میز ویبره سنگ کابینت

cultured marble

 

میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود ۶۰ سانتیمتر و طول ۴۰۰ سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره ۳۰۰ کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه ۸ عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر ، با آهن آلات ۳*۵ سانتیمتر و ۴*۴ سانتیمتر با نگهدارنده زیرین و جای نگهدارنده به زمین ، جهت تولید سنگ کابینت با طول ۴۰۰ سانتیمتر و عرض ۶۰-سانتیمتر

 

 
میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی ، میز ویبره مخصوص صفحات و ابعاد خاص  

میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود ۲۰۵ سانتیمتر و طول ۳۱۰ سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره دو عدد ۳۰۰ کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه ۱۰ عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر ، با آهن آلات ۶*۴ سانتیمتر و ۶*۶ سانتیمتر با نگهدارنده زیرین و جای بولت به زمین ، جهت تولید سنگ خاص و اوپن و صفحات

 

 
میز ویبره مخصوص مرمر گرانیت مصنوعی ، میز ویبره مخصوص صفحات و ابعاد خاص  

میز ویبره مخصوص مرمر مصنوعی ثابت با عرض حدود ۲۰۰ سانتیمتر و طول ۴۰۰ سانتیمتر ، با الکتروموتور ویبره دو عدد ۳۰۰ کیلوگرمی با قابلیت تنظیم چینی مرغوب به همراه ۱۲ عدد فنر مخصوص با ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر ، با آهن آلات ۶*۴ سانتیمتر و ۶*۶ سانتیمتر با نگهدارنده زیرین و جای بولت به زمین ، جهت تولید سنگ های خاص و اوپن و صفحات

 

 
آموزش فرمولاسیون

 

هزینه آموزش فرمولاسیون تولید انواع محصولات سنگ گرانیت و مرمر مصنوعی : دوره آموزشی تکنولوژی مرمر گرانیت مصنوعی : آموزش فرمول و روش تولید انواع سنگ های مرمر-گرانیت مصنوعی ، شامل آموزش فرمولاسیون و روش های تولید و مشابه سازی از سنگ های طبیعی مرمریت و گرانیت ، آموزش تولید سینک ظرفشویی و روشویی ، آموزش تولید سنگ پله و کفه آسانسور ، آموزش روش های ساخت قالب ، آموزش سنگ کابینت و سنگ اوپن ، روش های ایجاد لبه و پیشونی یکپارچه در هنگام تولید و بعد از کار ، روش نصب و ساخت چسب مخصوص نصب مرمر گرانیت مصنوعی ، روش ترمیم و بازسازی ، روش ساخت انواع مواد اولیه مورد نیاز در این تکنولوژی و ساخت محصولات با مشخصات خاص ، روش ساخت انواع محصولات سینک و سنگ کابینت نورانی، روش آزمون مواد اولیه و شناخت مواد بهمراه ارائه لینک های خرید مرتبط ، و بسیاری موارد دیگر، ۲ روز آموزش بصورت تئوری در دفتر سنگ مصنوعی سپاهان و ۲ روز آموزش بصورت عملی در کارگاه سنگ مصنوعی سپاهان می باشد / آموزش های رایگان خارج از قرارداد :آموزش روش ساخت سنگ های کوآرتز و و کورین و سنگهای پی وی سی ، آشنایی با مفاهیم تولید و فرمولاسیون مربوط به چوبهای روکش شده با سنگ مهندسی ، رزین های نورانی ، بلوک های سبک روکش شده با سنگ مهندسی ، ساخت سنگ های مزار و قبر به روش های تولید مختلف ، سنگ های شفاف و …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به گفتگو ملحق بشید ؟
در صورت تمایل همکاری کنید !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *