این مجموعه با مساحت حدود 3000 متر مربع و با دارا بودن دو خط تولید توانایی تولید روزانه 500 مترمربع سنگفرش را دارا می باشد.

این مجموعه با همکاری مستمر با طراحان و قالب سازان توانایی تولید هر طرح و قالبی را بنا به درخواست خریداران خواهد داشت.

با توجه به تنوع رنگ های الی و معدنی در بازار ، توانایی تولید هر رنگی را بنا به درخواست خریداران خواهد داشت.

این مجموعه با درارا بودن مشاورین متخصص توانایی تولید هر سنگفرشی را بنا بر هر شرایط محیطی خواهد داشت.