feedback

هدف ما همیشه بر اساس بهترین تولید و خدمات بوده است. نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های سنگفرش سپاهان ، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

تمامی نقطه نظرات خود را می توانید از طریق تماس با شماره های ۰۹۱۳۲۰۷۴۸۶۹ و ۰۹۱۳۱۰۷۰۲۰۵ و یا از طریق فرم زیر به ما برسانید. ما مشتاقانه منتظر شنیدن پیام های شمنا بزرگان هستیم.

فرم انتقادات و پیشنهادات

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید